Hoeveel zand u nodig heeft kunt u gemakkelijk zelf berekenen!

1. U begint eerst met het opmeten van de lengte (L) in strekkende meters.

kruiwagen zand


2. Meet de breedte (B) in strekkende meters.


3. De aantallen van stap 1 en 2 vermenigvuldigt u. Nu heeft u het aantal vierkante meters (m2). Bijvoorbeeld 4m x 4m = 16m2.


4. Nu u de oppervlakte weet kunt u gaan berekenen hoeveel kuub (m3) u nodig heeft. Vermenigvuldig het getal van stap 3 met de aan te vullen hoogte in meters. Bijvoorbeeld: U wilt 16m2 met 15cm ophogen. Dan doet u: 16 (meter) x 0,15 (meter) = 2,4m3. Dit is wat u theoretisch nodig heeft.

Maar let op:  Het zand wordt aangetrild waardoor het compacter wordt en dus inklinkt/inzakt. Daardoor is het aanbevolen ±10% meer te bestellen dan theoretisch benodigd is. Vermenigvuldig dus 2,4m3 met 1,1. U komt dan uit op 2,64m3. 

In het kort:

  • L x B = m2 
  • m2 x H = m3 
  • m3 x 1.1 voor inklinking = aantal m3 zand wat u nodig heeft