Het Keurmerk van Ophoogzand.com

Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. Dit is een onafhankelijke brancheorganisatie van winkels die producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. 

De Stichting Webshop Keurmerk

· Het Webshop keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels. De bij de Stichting aangesloten webwinkels voeren het logo van het Webshop Keurmerk. Het Keurmerk betekent dat de aangesloten webwinkel tot dat moment zich contractueel heeft vastgelegd tot naleving van deze Keurmerk-code.
· Alle consumenten kunnen ervaringen met transacties bij een Webshop Keurmerk-aanbieder langs elektronische weg melden bij de Stichting Webshop Keurmerk. De aanbieder wordt uitgenodigd om te reageren op de ervaringen van de consument.
· De Stichting Webshop Keurmerk publiceert op zijn website een overzicht van de aanbieders die toestemming van de Stichting Webshop Keurmerk hebben gekregen voor het gebruik van het Keurmerk-logo. Daarbij zorgt het webshop Keurmerk dat in dit overzicht een link geplaatst wordt naar de website van de aanbieder.
· De Stichting Webshop Keurmerk accepteert alleen aanvragen voor een Keurmerk-logo, als de regels van de aanbieder in overeenstemming zijn met de wet en/of deze code.

De aanbieder

De aanbieder mag op geen enkele wijze een band hebben met de keurmerkverlener of keurmerkeigenaar in die zin dat sprake is van enig dienstverband of andere vorm van zeggenschap. Anders dan de jaarlijkse bijdrage worden door de keurmerkverlener of keurmerkeigenaar geen gunsten of andere vormen van mogelijke beïnvloeding geaccepteerd. Alle aanbieders (en potentiële aanbieders ofwel aanvragers) worden op dezelfde wijze behandeld. 
Lees het volledige reglement van het Webshop Keurmerk op de website.

 

   EMOTA trustmark